Moduł: Ogólny

 • Prowadzący: Edmund Wąsik
 • Przedmiot: IT
 • Przedmiot: Systemy informatyczne WSEI w Lublinie
 • Przedmiot: Moduł ogólny
 • Przedmiot: Technologie informacyjne

Moduł: Humanistyczny A - N

 • Prowadzący: Adam Raczkowski
 • Przedmiot: Humanistyczny A

Moduł: Podstawy mikroekonomii - N

 • Prowadzący: Sylwester Bogacki
 • Przedmiot: Podstawy mikroekonomii

Moduł: Podstawy prawa - N

 • Prowadzący: Sylwester Bogacki
 • Przedmiot: Podstawy prawa

Moduł: Metody matematyczne i statystyczne dla ekonomistów - N

 • Prowadzący: Mariusz Lisowski
 • Przedmiot: Metody matematyczne i statystyczne dla ekonomistów

Moduł: Wprowadzenie do praktyk zawodowych - N

 • Prowadzący: Ryszard Nowak
 • Prowadzący: Piotr Waszak
 • Prowadzący: Łukasz Wojciechowski
 • Prowadzący: Krzysztof Żuk
 • Przedmiot: Wprowadzenie do praktyk zawodowych
 • Przedmiot: Dokumentacja i struktura wewnętrzna organizacji
 • Przedmiot: Podstawy prawne funkcjonowania organizacji
 • Przedmiot: Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników
 • Przedmiot: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Przedmiot: Spotkanie z praktykiem

Moduł: Przedsiębiorczość - N

 • Prowadzący: Dawid Jakimiec
 • Prowadzący: Sylwia Skrzypek - Ahmed
 • Prowadzący: Monika Wawrzeńczyk-Kulik
 • Prowadzący: Diana Wróblewska
 • Przedmiot: Przedsiębiorczość
 • Przedmiot: Gra symulacyjna

Przedmiot: Humanistyczny A

Przedmiot: Etyka

Przedmiot: Filozofia

Przedmiot: Metody matematyczne i statystyczne w naukach o zarządzaniu

Przedmiot: Podstawy mikroekonomii

Przedmiot: Przedsiębiorczość

Przedmiot: Gra symulacyjna

Przedmiot: Wychowanie fizyczne