Przedmiot: Diagnostyka pojazdów

Przedmiot: Infrastruktura i organizacja przewozów kolejowych

Przedmiot: Materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów

Przedmiot: Metody matematyczne w transporcie

Przedmiot: Seminarium dyplomowe

Przedmiot: Seminarium dyplomowe

Przedmiot: Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

Przedmiot: Sterowanie ruchem w transporcie drogowym i kolejowym

Przedmiot: Systemy transportu miejskiego

Przedmiot: Układy elektrotechniki i elektroniki