Przedmiot: Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną

Przedmiot: Emisja głosu z kulturą żywego słowa

Przedmiot: Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu

Przedmiot: Pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego

Przedmiot: Podstawy edukacji plastycznej

Przedmiot: Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej

Przedmiot: Podstawy edukacji technicznej

Przedmiot: Psychologiczne podstawy nauczania języka obcego

Przedmiot: Warsztat sprawności i skuteczności komunikacyjnej

Przedmiot: Warsztat umiejętności językowych z podstawami logopedii