Przedmiot: Koncepcje dziecka i dzieciństwa

Przedmiot: Podstawy dydaktyki

Przedmiot: Psychologia rozwojowa

Przedmiot: Psychologia wychowawcza

Przedmiot: Warsztat I pomocy przedmedycznej

Moduł: Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej