Moduł: Ogólny

  • Prowadzący: Edmund Wąsik
  • Przedmiot: Technologia informacyjna
  • Przedmiot: Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy oraz ochrona własności intelektualnej
  • Przedmiot: Moduł ogólny
  • Przedmiot: Systemy informatyczne WSEI w Lublinie
  • Przedmiot: IT

Moduł: Teoretyczne podstawy wychowania

  • Prowadzący: Magdalena Kalista-Jasiak