Moduł Humanistyczno - Społeczny (S)

Prowadzący: Prowadzący: Anna Włoszczak-Szubzda
Prowadzący: Prowadzący: Marcin Stencel


Wychowanie fizyczne - S

Prowadzący: Maciej Tarnowski


Moduł: Przedsiębiorczość - wykłady - N

Prowadzący: Sylwia Skrzypek-Ahmed
Prowadzący: Wróblewska Diana

Przedmiot: Sektor MSP w gospodarce
Przedmiot: Gra symulacyjna


Moduł: Podstawy prawa - Wykłady - N

Prowadzący: Marek Żmigrodzki

Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa


Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Przedmiot: Gra symulacyjna

Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Przedmiot: Sektor MSP w gospodarce

Przedmiot: Podstawy stosowania prawa

Przedmiot: Podstawy stosowania prawa

Przedmiot: Podstawy stosowania prawa

Przedmiot: Podstawy stosowania prawa