Zarządzanie projektami

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy

  • Prowadzący: Wiktor Cwynar
  • Prowadzący: Sylwia Skrzypek-Ahmed
  • Prowadzący: Krzysztof Żuk

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Zarządzanie Kryzysowe

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Formacje Policyjne

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Formacje Policyjne

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Formacje Policyjne

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Zarządzanie Kryzysowe

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Zarządzanie Kryzysowe

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy