Przedsiębiorczość

Tryb studiów: stacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr letni

  • Opiekun modułu: Pietrzyk Robert

Tryb studiów: niestacjonarne / stacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr letni

Tryb studiów: niestacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr letni

Tryb studiów: niestacjonarne / stacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr letni

Tryb studiów: niestacjonarne / stacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr letni