Moduł Humanistyczny I

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy

  • Prowadzący: Adam Raczkowski
  • Prowadzący: Marcin Stencel

Forma zajęć: wykład
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów: stacjonarne
Semestr i rok akademicki: semestr zimowy 2018/2019

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Bezpieczeństwo Informacji

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Kryminalistyka i Kryminologia

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy   
Specjalność: Zarządzanie Kryzysowe

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy