Moduł podstawowy zarządzania

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy

  • Prowadzący: Michał Jarmuł
  • Prowadzący: Ryszard Nowak
  • Prowadzący: Diana Wróblewska

Podstawy prawa

Tryb studiów: niestacjonarne
Semestr: semestr zimowy

  • Prowadzący: Anna Paździor
  • Prowadzący: Mariusz Paździor
  • Prowadzący: Marek Żmigrodzki

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy

Tryb studiów: niestacjonarne i stacjonarne
Semestr: semestr zimowy