Page:  1  2  ()

Forma zajęć: wykład
Tryb studiów: stacjonarny
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Rok i semestr: 2014/2015, letni

Forma zajęć: wykłady
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów: studia stacjonarne
Semestr i rok: zimowy 2014/2015
Ogólna liczba godzin: ...

Forma zajęć: wykłady
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów: studia niestacjonarne
Semestr i rok: zimowy 2014/2015
Ogólna liczba godzin: ...

Forma zajęć: wykłady
Sposób realizacji zajęć: blended learning
Rok i tryb studiów: psychologia III rok, studia stacjonarne i niestacjonarne
Semestr i rok akademicki: zimowy 2014/2015
Ogólna liczba godzin:
stacjonarne 30 godz. / niestacjonarne 15 godz.

Forma zajęć: wykłady
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów:
studia stacjonarne i niestacjonarne
Semestr i rok: zimowy 2014/2015
Ogólna liczba godzin: stacjonarne 15 godz.; niestacjonarne 10 godz.
Grupa: cały rok

Tryb studiów: stacjonarny
Forma zajęć: ćwiczenia
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Rok i semestr: 2014/2015, zimowy

Kierunki studiów: Psychologia (III rok)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Rok akademicki, semestr: 2014/2015, semestr zimowy

Forma zajęć: wykład
Sposób realizacji zajęć: blended learning
Rok i tryb studiów: studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Semestr i rok akademicki: letni, 2013/2014
Ogólna liczba godzin: st. stacjonarne - 30, w tym 10 realizowanych zdalnie, st. niestacjonarne - 15, w tym 5 realizowanych zdalnie

Forma zajęć: wykład
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów: studia niestacjonarne
Semestr i rok: letni 2013/2014
Ogólna liczba godzin: 20 godz.
Grupa: specjalność z psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej oraz uczestnicy fakultetu

Forma zajęć: ćwiczenia
Sposób realizacji zajęć: blended learning
Tryb studiów: studia magisterskie niestacjonarne
Semestr I rok: letni, 2013/2014
Ogólna liczba godzin: 30 (w tym 15 godzin realizowanych zdalnie)

Psychopatologia wykłady dla studentów III roku Psychologii

Forma zajęć: ćwiczenia
Sposób realizacji zajęć: blended learning
Tryb studiów: studia magisterskie, niestacjonarne
Semestr I rok: letni, 2013/2014
Ogólna liczba godzin: 45 (w tym 15 godzin realizowanych zdalnie)

Forma zajęć: ćwiczenia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Semestr i rok akademicki: letni 2013/2014

Forma zajęć: wykłady
Sposób realizacji zajęć: wspomaganie zajęć stacjonarnych e-learningiem
Tryb studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne
Semestr i rok: zimowy 2014/2015
Ogólna liczba godzin: stacjonarne 15 godz.; niestacjonarne 10 godz.
Grupa: cały rok

Obszar dla Studentów III roku Psychologii (Studia niestacjonarne)

Obszar dla Studentów III roku Psychologii (Studia stacjonarne)

Page:  1  2  ()